Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aikidoai/domains/laaf.lt/public_html/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 310

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aikidoai/domains/laaf.lt/public_html/lib/classes/class.moduleoperations.inc.php on line 317

Warning: Declaration of EditArea::SyntaxTextarea($name = 'textarea', $syntax = 'html', $columns = '80', $rows = '15', $encoding = '', $content = '') should be compatible with CMSModule::SyntaxTextarea($name = 'textarea', $syntax = 'html', $columns = '80', $rows = '15', $encoding = '', $content = '', $stylesheet = '', $addtext = '') in /home/aikidoai/domains/laaf.lt/public_html/modules/EditArea/EditArea.module.php on line 113

Warning: Declaration of EditArea::WYSIWYGTextArea($name = 'textarea', $columns = '80', $rows = '15', $encoding = '', $content = '', $stylesheet = '') should be compatible with CMSModule::WYSIWYGTextarea($name = 'textarea', $columns = '80', $rows = '15', $encoding = '', $content = '', $stylesheet = '', $addtext = '') in /home/aikidoai/domains/laaf.lt/public_html/modules/EditArea/EditArea.module.php on line 107

Warning: Declaration of SEOTools::DoEvent($origin, $name, $params) should be compatible with CMSModule::DoEvent($originator, $eventname, &$params) in /home/aikidoai/domains/laaf.lt/public_html/modules/SEOTools/SEOTools.module.php on line 360
Lietuvos Aikido Aikikai federacija - Veikla

Veikla

Atstovaudama Aikido AIKIKAI Lietuvoje LAAF koordinuoja federacijos klubų veiklą, plėtoja ir palaiko juose griežtus techninius standartus. Federacija atstovauja savo narių teises bei teikia paramą gerinant ir tobulinant jų sportinį meistriškumą.

LAAF rengia Lietuvos Aikido AIKIKAI specialistus/instruktorius, kelia jų kvalifikaciją bei vykdo profesinio tobulinimosi veiklą. Užtikrinant tinkamą techninę kvalifikaciją, siekiama tradicinio Aikido išsaugojimo ateityje.

LAAF kasmet organizuoja nacionalinius bei tarptautinius seminarus, išvykas-stažuotes į centrinę AIKIKAI fondo būstinę ir jo metodinį treniruočių centrą – AIKIKAI Hombu Dojo Japonijoje.

Federacija reguliariai rengia Dan bei Kyu kategorijų atestacijas. Dan kategorijos atestacijos vykdomos vadovaujant kviestiniams meistrams iš AIKIKAI Hombu Dojo, tuo tarpu Kyu kategorijos egzaminai rengiami bei vadovaujami LAAF atestacinės komisijos, remiantis AIKIKAI Hombu Dojo taisyklėmis. Sertifikatai, liudijantys apie išlaikytą egzaminą bei patvirtinantys atitinkamą Aikido AIKIKAI kvalifikaciją, LAAF išduodami iš pasaulinio Aikido AIKIKAI organizacijų centro - AIKIKAI fondo.

 

*  *  *  *  *

 

Naudodamasi Lietuvos Aikido AIKIKAI Federacijai suteiktomis teisėmis, federacija vykdo tradicinio Aikido išsaugojimą bei plėtrą Lietuvos Respublikoje per įvairias veiklas.

 

Viena LAAF veiklos krypčių yra kaupti, nagrinėti bei skleisti informaciją apie Aikido istoriją, filosofiją, tradicijas, teikti informaciją, susijusią su federacijos veiklos taisyklėmis jos nariams bei visuomenei.

LAAF paskirtis – pasitelkiant Aikido AIKIKAI ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius visuomenės narius, plėtojant sveikos gyvensenos ir sporto visiems veiklos kryptį. Federacija vykdo vaikų ir jaunimo neformalaus fizinio ugdymo plėtojimą, žalingų įpročių ir nusikalstamumo prevenciją, siekia sudaryti sąlygas sportuoti įvairių socialinių grupių, poreikių ir fizinių galimybių žmonėms.

 

Siekdama sudaryti geriausias sąlygas, padedančias siekti aukščiausių rezultatų, LAAF ištisus metus rengia seminarus ir stovyklas. Sukuriama palanki aplinka susirinkti ir praktikuoti šį kovos meną, vadovaujant aukštos kvalifikacijos meistrams iš Pasaulinės Aikido būstinės (AIKIKAI Hombu Dojo) ir kitur.

Bendradarbiaujant su įvairiomis sporto bei kultūrinėmis organizacijomis LAAF pažindina su Aikido kovos menu bei jo tradicijomis visus besidominčius įvairių renginių metu. Federacija:

  • organizuoja Aikido technikos ypatumų demonstracijas festivaliuose ir įvairaus lygio tarptautinėse, nacionalinėse ar miesto parodomosiose programose;
  • dalyvauja sporto bei kultūriniuose renginiuose, kuriuose viešinamas Aikido kovos meno bei Japonijos vardas (Japonijos Ambasados Lietuvoje organizuojamuose renginiuose ir daugelyje kitų švenčių);
  • sukuria sąlygas susipažinti su unikalia Japonijos kultūra bei tradicijomis, susivienyti žmonėms, besidomintiems įvairiais Japonijos kultūros aspektais;
  • sudaro palankią aplinką tiek gyventojų fizinio aktyvumo bei sveikatos stiprinimui, tiek ir laisvalaikio užimtumui, kūrybinei bei socialinei raiškai.

 

LAAF vykdo veiklą bendradarbiaudama su Japonijos Ambasada, nacionalinėmis kitų valstybių Aikido organizacijomis visame pasaulyje bei su įvairiomis Lietuvoje veikiančiomis Aikido ir kitomis sportinėmis ar kultūrinėmis organizacijomis.